Contact

Verzekeringen Detienne & Partners NV
Justus Lipsiusplein 5
3090 OVERIJSE

Tel 02 687 44 44
FAX 02 688 08 82
E-mail: detienne.partners@verz.kbc.be
www.detiennepartners.be

Ondernemingsnummer: 0464 906 548
Verbonden agent, FSMA 043364A, van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601.

“Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be. tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend) of via fax 016 86 30 38. Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, die optreedt voor de hele sector. Of surf naar www.ombudsman.as. U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden”.

Privacyverklaring

Verzekeringen Detienne & Partners vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. Verzekeringen Detienne & Partners streeft ernaar uw persoonsgegevens, die via deze website verzameld worden voor diens eigen rekening, op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop Verzekeringen Detienne & Partners deze persoonsgegevens verwerkt.

De persoonsgegevens die door Verzekeringen Detienne & Partners verzameld worden ten behoeve van KBC Verzekeringen NV (zoals bijvoorbeeld gegevens i.k.v. het afsluiten van een verzekeringspolis of een schade-aangifte) maken het voorwerp uit van de privacyverklaring van KBC Verzekeringen NV. Deze is beschikbaar via www.kbc.be/privacy of bij uw tussenpersoon.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Verzekeringen Detienne & Partners NV, Justus Lipsiusplein 5 te 3090 Overijse is, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld werden/worden voor diens eigen rekening.

Doeleinden: waarvoor worden deze gegevens verwerkt?

In het algemeen verwerkt Verzekeringen Detienne & Partners uw persoonsgegevens om de door hem aangeboden diensten te kunnen aanbieden.

Verzekeringen Detienne & Partners verwerkt de persoonsgegevens om, voor eigen rekening,

 informatie te bezorgen;

 commerciële boodschappen te sturen (direct marketing);

 vragen te beantwoorden;

 afspraken te maken,

Verzekeringen Detienne & Partners NV kan uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u elektronisch uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt recht tot toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden.

U kan schriftelijk de verbetering vragen van onjuiste gegevens.

U kan zich verzetten tegen de verwerking van gegevens of de verwijdering ervan bekomen. In het bijzonder hebt u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Voor de uitoefening van deze rechten kan u een e-mail detienne.partners@verz.kbc.be of een brief Justus Lipsiusplein 5 te 3090 Overijse sturen.

Links naar andere websites

De website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. Verzekeringen Detienne & Partners heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. U wordt dan ook geadviseerd om die door te nemen. Verzekeringen Detienne & Partners is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacybeleid van die websites.

Herziening privacyverklaring

U bent er zich van bewust dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden.

Om u daarover te informeren, publiceert Verzekeringen Detienne & Partners op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van de privacyverklaring op de website.